Ärinõustamine

Pakume professionaalset ärinõustamise teenust, mis hõlmab tegutseva ettevõtte tegevuse muutmist või hoopis olemasoleva valdkonna strateegia parandamist. Hindame majandusriske ja võimalusi äri ostmisel. Oleme abiks ostetava äri valdkonna analüüsi ja tervikpildi loomisel. Osaleme vajadusel äri-, arenduskoosolekutel, nõustame ning osaleme läbirääkimistel. Aitame ettevõtjal hoiduda kahjulikest ärisuhetest, sealhulgas erinevate taustauuringute teostamine ja omanikevaheliste vaidluste lahendamine. Ärivaidluste kiire ja tulemuslik lahendamine annab võimaluse ettevõtte äritegevusega segamatult jätkata.

Anname ettevõtjale esmast maksukonsultatsiooni ning vajadusel suhtleme maksuhalduriga.

Ettevõtete müügi ja likvideerimise puhul aitame omanikel hoiduda kahjulikest tehingutest ja oleme abiks kogu protsessi vältel, et ettevõtja saaks võimalikult maksimaalse kasumiga saavutada soovitud tulemuse.

Pakume uue äriühingu või filiaali asutamise teenust koos juriidilise igakülgse nõustamisega. Võtame enda kanda kogu asutamisdokumentatsiooni koostamise, vormistamise ja esitamise.

Abistame erinevate tööhõive- ja ettevõtlusteemade korraldamisel, viisade taotlemisest kuni elamis- ja töölubadeni.

Koostöös oma partneritega pakume raamatupidamisalast teenust äriühingutele: raamatupidamisalane nõustamine, aruandlus ja raamatupidaja teenused.

Partnerite otsing ja kontaktide loomine on üheks meie poolt pakutavaks teenuseks, mis võimaldab siduda ärikokkuleppeid riskivabalt.

Et olla kliendi jaoks tulemuslik ja efektiivne, rakendab ASIS Consult OÜ oma töös kogutud teadmisi ja kogemusi parimal viisil tehes selleks koostööd erinevate valdkondade parimate spetsialistidega.