Inkassoteenused

  • Võlanõuete ost, loovutamine, müük;
  • Kohtuväline ja kohtulik võlgade sissenõudmine;
  • Võlausaldaja esindamine võlgnikega läbirääkimistel;
  • Taustauuringud ja krediidijärelvalve;
  • Maksekäsu kiirmenetlus, hagimenetlus, täitemenetlus, pankrotimenetlus;
  • Võlanõustamine.

Oleme Teile abiks tasumata võlgade sissenõudmisel, et saaksite oma aega otstarbekalt kasutada ja keskenduda oma põhitegevusele. Ärge raisake oma aega ja usaldage võlgade sissenõudmisega tegelemine spetsialistidele, kes tegelevad sellega igapäevaselt.

Hakkame Teie ettevõtte usaldusväärseks koostööpartneriks ja tegeleme tekkivate võlgnevustega pidevalt ja operatiivselt, jagades tagasisidet protsessi kohta.

Võla menetlemisega alustamiseks vajame vaid nõude alusdokumente s.o. väljastatud arve, leping või muu kirjalik tõendusdokument. Analüüsime võla tekkepõhjuseid ja võlgniku majanduslikku olukorda. Koostame ja esitame meeldetuletuskirju, vajadusel valmistame ette lepinguid, koostame maksegraafikud, suhtleme võlgnikuga. Kohtueelse võla sissenõudmise puhul teeme kõik, et võlgnik alustaks võla tasumist koheselt, vastasel juhul algatame kohtumenetluse maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse kaudu.

Ostame võlanõudeid, millel aegumistähtaeg pole möödunud. Arvestades võlanõude asjaolusi ja hinnates riskitaset, teeme omapoolse pakkumise võla ostmiseks. Teil pole enam vaja kulutada energiat ja ressursse makseprobleemidele, vaid saate suunata võla müügist laekunud summa ettevõtte käibevahenditesse.